WageningenUP is al 10 jaar het grootste online platform voor (studenten)feesten in Wageningen. Ooit begonnen op Hyves, vervolgens overgestapt op Facebook, en de laatste jaren ook met eigen website. Helaas lukt het ons niet meer de website voldoende up-to-date te houden. We hebben daarom besloten met de WageningenUP website te stoppen. Vanaf nu gaan we alleen nog op Facebook door. De groep blijft dus gewoon bestaan, en jullie zijn vrij om hier (studenten) feesten en evenementen te blijven promoten.